head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Zásadné zmeny a novinky, ktoré prináša novela zákona o štátnej službe od 1. januára 2020

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2020 - Konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe

Cestovné náhrady v roku 2020 a ich správne poskytovanie v praxi v nadväznosti na platné súvisiace legislatívne predpisy

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad
Bratislava

Domácka práca a telepráca - Homeoffice podľa pracovno-právnych predpisov v roku 2020 - Čo na prácu z domu hovorí zákon? Neriskujte zbytočne a predíďte sankciám s našou pomocou!

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava

Priestupkové a správne konanie, konanie o sťažnostiach

Správny poriadok v roku 2020 v praxi s lektorkou prof. JUDr. Máriou SREBALOVOU, PhD. - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie - Dvojdňový seminár

Lektor: prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky Správneho poriadku
Bratislava

Konanie o sťažnostiach aktuálne a v praxi so zapracovanými zmenami

Lektor: Doc. JUDr. Matej HORVAT, PhD. - Špecialista na oblasť sťažností, odborník a prednášateľ tejto problematiky a jej praktickej aplikácie
Bratislava

Správny poriadok a ochrana životného prostredia v roku 2020

Lektor: Mgr. Martin DUFALA, PhD. - odborník a prednášateľ problematiky ochrany životného prostredia
Bratislava

Priestupkové konanie v roku 2020 - Dvojdňový seminár

Lektor: prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. a prof. JUDr. Juraj VAČOK, PhD. - Odborníci a prednášatelia problematiky Správneho poriadku a Zákona o priestupkoch
Bratislava

Finančná kontrola, riadenie rizík, účtovníctvo

Finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole a audite so zameraním na výkon finančnej kontroly na mieste v roku 2020 - Upozornenia, rady, typy a odporúčania pre rok 2020

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík vo verejnej správe v roku 2020

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Bratislava

Finančná kontrola v praxi - Ako (ne)vykonávať finančnú kontrolu v roku 2020 + Príklady dobrej praxe - Upozornenia, rady, typy a odporúčania pre rok 2020

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Banská Bystrica

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Majetok a pohľadávky

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2020 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2020 a jeho uplatňovanie v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Energetika a odpadové hospodárstvo

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 novely iných súvisiacich predpisov, novely vyhlášok - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ - expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva, spoluautor viacerých odborných publikácií
Bratislava

Ochrana osobných údajov a Infozákon

Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované