head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy a personalistika

Zmeny v práci mzdárov a personalistov vo IV.Q roku 2020 - Stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Online seminár

Do pozornosti všetkým personalistom dočasné, trvalé a pripravované zmeny v aktuálnom Zákonníku práce 2020

Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Bratislava

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Lektor: JUDr. Tomáš BUZINGER - uznávaný špecialista na oblasť zodpovednosti za škody pri výkone verejnej moci
Bratislava
Online seminár

Kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy a novely Zákonníka práce v roku 2020

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

Zákon o štátnej službe po novelách v roku 2020 - Konkrétne rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe
Bratislava
Online seminár

Stretnutie mzdárov a personalistov vo IV.Q roku 2020 - Aktuálne zmeny v praxi s pánom Ing. Pavlom Kukučkom :)

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky
Bratislava
Online seminár
Banská Bystrica

Evidencia pracovného času a aktuálne zmeny v Zákonníku práce - Ako správne rozvrhovať pracovný čas - Najčastejšie sporné otázky

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava
Online seminár

Do pozornosti všetkým personalistom dočasné, trvalé a pripravované zmeny v aktuálnom Zákonníku práce 2020

Lektor: JUDr. Marián POLAKOVIČ - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Bratislava

Finančná kontrola a riadenie rizík

Administratívna finančná kontrola v praxi - Na čo sa pripraviť v roku 2021 - Upozornenia, rady, tipy a odporúčania ako vykonávať administratívnu finančnú kontrolu s lektorkami - metodičkami zákona o finančnej kontrole a audite

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Online seminár

Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík vo verejnej správe v roku 2020

Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Bratislava
Online seminár

Majetok a pohľadávky

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2020 a jeho uplatňovanie v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2020 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava
Online seminár

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Nové štandardy v správe registratúry - Aktuálne novinky a zmeny - Praktické ukážky - Aktualizovaný program - Seminár je vhodný aj pre začiatočníkov

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Online seminár
Banská Bystrica

Do pozornosti aj štátnym školám – základným, stredným a vysokým - Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2020 - Výstupy z prvých kontrol

Lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ - Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok
Bratislava
Online seminár

Ochrana osobných údajov a Infozákon

2 témy = 1 seminár :) Aktuálne praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť pre rok 2020

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Bratislava
Online seminár

Energetika a zákon o vlastníctve bytov

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované