head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Cestovné náhrady v roku 2019 a ich správne poskytovanie v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ - spoluautorka zákona, dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky cestovných náhrad

Pokladničná agenda v roku 2019, jej správne, komplexné a prehľadné vedenie

Lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ - uznávaná odborníčka na pokladničnú agendu
Bratislava

Všetko o evidencii dochádzky - Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch platných pre rok 2019, 2020 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Bratislava

Uzatváranie a obsah kolektívnych zmlúv pre rok 2020 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako lektorka, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo a sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Bratislava

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Ďaľšie semináre

2 TÉMY = 1 SEMINÁR :) Praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite s praktickými príkladmi, návodmi, riešeniami a odporúčaniami - priamo od metodičiek zákona o finančnej kontrole a audite

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Banská Bystrica

Správny poriadok v roku 2019 v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Lektor: doc. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - dlhoročná odborníčka a prednášateľka problematiky Správneho poriadku
Bratislava

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2019 - konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie

Lektor: Mgr. Jaroslava ANTALOVÁ - uznávaná odborníčka a prednášateľka s dlhoročnou praxou v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe

Energetika, odpadové hospodárstvo a vlastníctvo bytov

Majetok a pohľadávky

Zákon o správe majetku štátu so súvisiacimi zákonmi v roku 2019 a jeho uplatňovanie v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Pohľadávky štátu a súvisiace zákony v roku 2019 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované