head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

eGovernment, elektronické schránky a správa registratúry

Práva a povinnosti pri správe registratúry v roku 2019 v znení zmien od 1.3 .2019 a od 1.6.2019 - Zaktualizovaný seminár

Lektor: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR, spoluautorka legislatívnych zmien v oblasti správy registratúry a archívnictva
Bratislava
Banská Bystrica

Majetok a pohľadávky

Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2019 v praxi

Lektor: JUDr. Valéria VILNEROVÁ - spoluautorka legislatívy, uznávaná špecialistka a dlhoročná prednášateľka v oblasti správy majetku štátu a pohľadávok štátu
Bratislava

Mzdy, personalistika a cestovné náhrady

Príspevky zamestnávateľov na rekreáciu zamestnancov od 1.1.2019 alebo ako na rekreačné poukazy v praxi + ďalšie zmeny v Zákonníku práce so zmenami súvisiacich zákonov v roku 2019

Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Bratislava

Ďalšie semináre

Uplatňovanie novely zákona o finančnej kontrole a audite v štátnej správe a samospráve od 1.1.2019 v praxi - Zaktualizovaný seminár

Lektor: JUDr. Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ - metodička a prednášateľka zákona o finančnej kontrole a audite a Ing. Lenka GABRHELOVÁ, PhD. - odborníčka a metodička v oblasti finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania
Bratislava
Banská Bystrica

Individuálne semináre „šité na Vašu mieru“

Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Lektor: JUDr. Marián Polakovič - dlhoročný odborník, praktik a prednášateľ v oblasti pracovného práva
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Lektor: dlhoročná odborníčka a lektorka v oblasti verejného obstarávania
Miesto nie je definované

Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Lektor: Ing. Pavol Kukučka - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík
Miesto nie je definované