head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: odborník, špecialista a lektor v oblasti ochrany osobných údajov

Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR priamo u Vás v organizácii

Komplexné poňatie problematiky 

Dôraz na kľúčové zmeny

Eliminácia potenciálnych chýb a rizika vzniku pokút


Ponúkame Vám možnosť individuálneho - interného preškolenia Vašich zamestnancov v oblasti nových legislatívnych podmienok ochrany osobných údajov

Seminár "šitý na mieru" prináša klientom nasledovné benefity:

  • Riešenie konkrétnej problematiky nových legislatívnych podmienok ochrany osobných údajov Vašej organizácie,
  • Osobný kontakt s lektorom, individuálny prístup k zamestnancom,
  • Príklady, spôsoby riešenia situácii týkajúcich sa priamo Vašej organizácie, aplikácia novej problematiky ochrany osobných údajov priamo do praxe Vašej organizácie, informácie o chybách, ktoré sa často v praxi vyskytujú za účelom ich eliminácie,
  • Vami zvolený dátum, čas a miesto konania seminára, ako aj počet účastníkov,
  • Individuálne vypracovanie cenovej ponuky.
 

Seminár je určený:

  • Pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi ktorých sa dotknú zmeny a nové povinnosti od 25.5.2018 (nariadenie EÚ - GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).

Cieľ seminára:

Od 25.5.2018 dochádza k prelomovej zmene v oblasti ochrany osobných údajov. Zákon č. 122/2013 Z. z. a príslušné vyhlášky nahradené novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým nariadením EU - GDPR. Táto zmena sa dotýka všetkých organizácií, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi.
 
Všetky dotknuté organizácie sú povinné tieto rozsiahle zmeny a nové povinnosti aplikovať do praxe. Je potrebné mať vypracovanú novú dokumentáciu podľa nových legislatívnych pravidiel.
 
GDPR prináša veľký počet zmien, ktoré ovplyvnia takmer každú firmu alebo organizáciu, každého, kto spracúva osobné údaje. Zavádzajú nové opatrenia a pojmy, oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy či právo na zabudnutie. Taktiež riešia ďalšie údaje, ktoré sa považujú za osobné len za istých okolností.
 
Absolvovaním seminára budete informovaní o všetkých zmenách a nových povinnostiach tak, aby ste boli pripravení na ich praktickú aplikáciu vo Vašej práci.


 

Program seminára:

Odborný program bude vypracovaný na základe Vašich požiadaviek.

V prípade záujmu o individuálny seminár nás kontaktujte za účelom vypracovania ponuky školenia podľa Vašich požiadaviek a potrieb.


Kontaktovať nás môžete:

  • telefonicky na t. č.: 0908 951 026, 02/456 937 42  v čase  9:00-17:00 hod.,
  • e-mailom na e-mailovú adresu  prihlasky@edospem.sk,  
 

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *