head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Aktuálna problematika spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa platného zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii

Organizátor:
Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov a GDPR priamo u Vás v organizácii

Komplexné poňatie problematiky 

Dôraz na kľúčové zmeny

Eliminácia potenciálnych chýb a rizika vzniku pokút

Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov
podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov
v praxi


Ponúkame Vám možnosť individuálneho - interného preškolenia Vašich zamestnancov v oblasti nových legislatívnych podmienok ochrany osobných údajov

Seminár "šitý na mieru" prináša klientom nasledovné benefity:

  • Riešenie konkrétnej problematiky nových legislatívnych podmienok ochrany osobných údajov Vašej organizácie,
  • Osobný kontakt s lektorom, individuálny pstup k zamestnancom,
  • Príklady, spôsoby riešenia situácii týkajúcich sa priamo Vašej organizácie, aplikácia novej problematiky ochrany osobných údajov priamo do praxe Vašej organizácie, informácie o chybách, ktoré sa často v praxi vyskytujú za účelom ich eliminácie,
  • Vami zvolený dátum, čas a miesto konania seminára, ako aj počet účastníkov,
  • Individuálne vypracovanie cenovej ponuky.
 

Seminár je určený:

  • Pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi ktorých sa dotknú zmeny a nové povinnosti od 25.5.2018 (nariadenie EÚ - GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).

Program seminára:

Odborný program bude vypracovaný na základe Vašich požiadaviek
 
V prípade záujmu o individuálny seminár nás kontaktujte za účelom vypracovania ponuky školenia podľa Vašich požiadaviek a potrieb.

Kontaktovať nás môžete:

  • telefonicky na t. č.: 0908 951 026, 02/456 937 42  v čase  9:00-17:00 hod.,
  • e-mailom na e-mailovú adresu  prihlasky@edospem.sk,  
 


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *