head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vitajte na stránke Inštitútu vzdelávania EDOS-PEM

 • Predmetom činnosti našej spoločnosti je poskytovanie vzdelávacích služieb formou prípravy a realizácie seminárov, školení, kurzov , tréningov, a praktických cvičení na základe aktuálnej legislatívy a potrieb verejnej správy, podnikateľského sektora a neziskového sektora. Spoločnosť sa snaží flexibilne zaraďovať do programu aj semináre, ktoré pohotovo reagujú na aktuálne zmeny alebo novely zákonov, resp. na nich nadväzujúcu sekundárnu legislatívu.

 • Cieľom spoločnosti je realizácia vzdelávacích podujatí na požadovanej úrovni klientov, a tým splnenie ich očakávaní a predpokladov v oblasti získania potrebných informácií, vedomostí, znalostí a rozširovania ich kvalifikácie. Naše semináre sú zamerané na ekonomickú, finančnú, rozpočtovú, účtovnú, majetkovú, mzdovú, právnu, daňovú, personálnu problematiku, problematiku verejného obstarávania, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov a pod..

 • Poskytujeme dva typy vzdelávacích podujatí, a to:

  • vzdelávacie podujatia verejné, ktoré sú určené pre viacero účastníkov z rôznych organizácií a firiem. Ich ďalšou pridanou hodnotu je spoznávanie odborníkov v danej oblasti z iných spoločností, výmena kontaktov, osobná konzultácia a riešenie problémov s odborníkmi,

  • vzdelávacie podujatia individuálne, na ktorých sú prítomní účastníci z jednej spoločnosti príp. zo skupiny spoločností. Ich ďalšou pridanou hodnotou je vzdelávanie "šité na mieru" pre potreby spoločnosti, príp. skupiny spoločností. (v prípade záujmu nás môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom príp. využite sekciu Napíšte nám)

 • Vysokú úroveň nami organizovaných vzdelávacích podujatí zaručuje:

  • odborné lektorské zázemie reprezentované výberom vysokokvalifikovaných odborníkov s praktickými skúsenosťami v prednášanej oblasti, ktorí spravidla participujú pri príprave právnych noriem

  • naše dlhoročné skúsenosti s organizáciou seminárov, ktoré sú realizované kvalitatívne na vysokej organizačnej a odbornej úrovni.

  • naša spoločnosť získala ocenenie Certifikát solventnosti za rok 2013, ktorý nás zaraďuje medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti. Ocenenie Certifikát solventnosti za rok 2013 získalo 1% spoločností pôsobiacich na území SR.

 • Všetkým klientom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na Vašu účasť :)

kolektív Inštitútu vzdelávania EDOS-PEM