head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Elektronická prihláška

V prípade záujmu o účasť na vzdelávacom podujatí

  • vyplňte všetky potrebné doleuvedené polia elektronickej prihlášky
  • kliknite na "odoslať prihlášku"
  • očakávajte prijatie potvrdenia na e-mailovú adresu (v prihláške: Za organizáciu vybavuje - Váš email)
  • po prijatí potvrdenia považujte prihlásenie za zrealizované
  • po neprijatí potvrdenia do 24 hodín nás prosím kontaktujte


Podrobnosti o seminári
Názov seminára:
Dátum a forma seminára:
Za organizáciu vybavuje
Titul / Meno / Priezvisko: *
Váš email: *
Telefón:
Fakturačné, identifikačné údaje a adresy
Už som sa zúčastnil / zúčastnila Vaších seminárov:

Fakturačná adresa a identifikačné údaje
Názov organizácie / Meno a priezvisko: *
Ulica / číslo domu: *
PSČ: *
Mesto: *
IČO: *
DIČ: *
IČ DPH:
Platba:

Číslo účtu a kód banky:
/
IBAN:
Korešpondenčná adresa - nevypĺňať v prípade, že sa zhoduje s fakturačnou adresou
Názov organizácie / Meno a priezvisko:
Ulica / číslo domu:
PSČ:
Mesto:
Účastníci seminára
Účastník Titul / Meno / PriezviskoEmail
1
Poznámka
Odoslanie prihlášky
Ako spracúvame Vaše osobné údaje.