head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Riadenie rizík vo verejnej správe - praktický príklad aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe a vysvetlenie postupu pri vypracovaní sprievodnej dokumentácie

Organizátor:
Lektor: Ing. Ľubomír ŠIDELSKÝ, PhD. - odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík

Riadenie rizík vo verejnej správe - praktický príklad aplikácie procesu riadenia rizík vo  verejnej správe a vysvetlenie postupu pri vypracovaní sprievodnej dokumentácie
v zmysle právnej povinnosti podľa § 5 ods. 2, písm. a) Zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
priamo u vás v organizácii


Ponúkame Vám možnosť individuálneho - interného preškolenia Vašich zamestnancov v oblasti riadenia rizík

Seminár "šitý na mieru" prináša klientom nasledovné benefity:

  • Riešenie konkrétnej problematiky riadenia rizík Vašej organizácie,
  • Osobný kontakt s lektorom, individuálny prístup k zamestnancom,
  • Príklady, spôsoby riešenia situácii týkajúcich sa priamo Vašej organizácie, aplikácia problematiky riadenia rizík priamo do praxe Vašej organizácie, informácie o chybách, ktoré sa často v praxi vyskytujú za účelom ich eliminácie,
  • Vami zvolený dátum, čas a miesto konania seminára, ako aj počet účastníkov,
  • Individuálne vypracovanie cenovej ponuky.

Seminár je určený:

  • všetkým záujemcom o problematiku riadenia rizík.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť relevantné informácie a návody na riešenie praktických situácií týkajúcich sa priamo Vašej organizácie v oblasti roadenia rizík.
 
Zárukou kvality poskytovaných informácii je náš dlhoročný lektor Ing. Ľubomír Šedelský, PhD., odborník a prednášateľ v oblasti riadenia rizík.

Program seminára:

Odborný program bude vypracovaný na základe Vašich požiadaviek.

V prípade záujmu o individuálny seminár nás kontaktujte za účelom vypracovania ponuky školenia podľa Vašich požiadaviek a potrieb.


Kontaktovať nás môžete:

  • telefonicky na t. č.: 0908 951 026, 02/456 937 42  v čase  9:00-17:00 hod.,
  • faxom na čísle 02/63 830 006,
  • e-mailom na e-mailovú adresu  prihlasky@edospem.sk,  

 Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *