head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe - Aktuálne zmeny po novele Zákonníka práce

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Videozáznam

Praktické rady, tipy a odporúčania
 
 uznávanou lektorkou JUDr. Zdeňkou Dvoranovou


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pani lektorky:

 • Lektorka pôsobí ako právnička, špecialistka na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
 • Pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia.
 • V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.
 • V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky.

Seminár je určený:

 • vedúcim zamestnancom osobných úradov
 • vedúcim zamestnancom personálneho oddelenia
 • vedúcim zamestnancom oddelení ľudských zdrojov
 • riaditeľom, právnikom organizácií, konateľom spoločností
 • záujemcom o problematiku pracovno-právnych vzťahov

Cieľom seminára je
 
oboznámiť Vás s problémami, s ktorými sa môžete stretnúť pri skončení pracovného pomeru so svojimi zamestnancami.
Pani lektorka Vás prevedie najčastejšími spornými prípadmi, ktoré súvisia so skončením pracovného pomeru a zrozumiteľne Vám vysvetlí problematické ustanovenia Zákonníka práce na autentických prípadoch z praxe.
 Chýbať nebudú praktické rady a tipy :)

Program 

Spôsoby skončenia pracovného pomeru, zmeny a doplnenia ustanovení Zákonníka práce
 
 • Novinky v Zákonníku práce 2022
 • Skončenie pracovného pomeru dohodou
 • Výpoveď zo strany zamestnávateľa, zamestnanca, ako sa vyhnúť riziku súdnych sporov
 • Zástupcovia zamestnancov
 • Výpovedné dôvody, ako ich správne aplikovať
 • Porušenie pracovnej disciplíny
 • Neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 • Ponuková povinnosť, zákaz výpovede
 • Okamžité skončenie – výnimočné riešenie,
  • skončenie v skúšobnej dobe – kedy je možné a kedy nie je možné skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe
 • Pracovný poriadok
 • Hromadné prepúšťanie, ako predchádzať prepúšťaniu
 • Súdne rozhodnutia, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • Diskusia
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny:
Kúpu videozáznamu môžete zrealizovať:
 • cez webovú stránku - v spodnej časti „Vaša otázka“ vpíšte do príslušnej časti Vaše meno a priezvisko a e-mail. V časti Vaša otázka vpíšte IČO, DIČ, IČ DPH, Názov a sídlo organizácie, zaškrtnite „nie som robot“ a odošlite
 • cez mail – zaslaním e-mailovej správy na prihlasky@edospem.sk . Prosím uveďte Vaše údaje (Vaše meno a priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČ DPHNázov a sídlo organizácie ) a videozáznam Skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe
 • telefonicky - na t.č. 0908 957 812
 • Na e-mail Vám bude zaslaná faktúra, ktorú Vás prosíme uhradiť
 • Po prijatí platby Vám budú formou e-mailovej správy poskytnuté informácie k sprístupneniu videozáznamu.
V prípade otázok, dotazov nás neváhajte kontaktovať: telefonicky na t.č.: 0908 951 026, 0908 957 812 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@edospem.sk 
 
Prajeme Vám príjemné sledovanie :)

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena/osoba  IBAN Špecifický symbol Konštantný symbol
55,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 Vaše IČO 0308
 

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti uvedenej vo faktúre.
  
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Videozáznam

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *