head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Uzatváranie a obsah kolektívnych zmlúv pre rok 2020 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ - pôsobí ako právnička, je špecialistkou na pracovné právo, sociálne zabezpečenie, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, s dlhoročnou praxou v tejto oblasti
Dátum a miesto konania seminara: 20.11.2019 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

Kolektívne vyjednávanie,

zákon o kolektívnom vyjednávaní,

kolektívne zmluvy,

zmeny v roku 2019 a pre rok 2019

ako vyjednávať kolektívne zmluvy,
 
ako riešiť kolektívne spory a dosiahnuť prijateľný a zákonný obsah kolektívnych zmlúv,
 
praktické príklady, rady a tipy
 

Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený:

 • zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov
 • vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, právnikom, manažérom ľudských zdrojov

Cieľom seminára je
 • poskytnúť aktuálne informácie z oblasti kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv tak, aby ste po absolvovaní seminára poznali Vaše práva a povinnosti podľa aktuálne platnej legislatívy a vedeli ich bezchybne aplikovať u Vás v práci
 • ozrejmiť najčastejšie problémy pri kolektívnom vyjednávaní a obsahu kolektívnych zmlúv a ako ich správne riešiť
 • oboznámiť Vás so zákonom o kolektívnom vyjednávaní, Zákonníkom práce z pohľadu dispozitívnych ustanovení, zákonom o sociálnom fonde a ostatných zákonov v súvislosti s kolektívnymi zmluvami za účelom ich bezchybnej aplikácie u Vás v práci
Zárukou kvality a odbornosti poskytovaných informácií je naša lektorka - 
JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy, druhy kolektívnych zmlúv
 • Pôsobenie viacerých odborových organizácií u zamestnávateľa
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa platné v roku 2019,2020
 • Kolektívne spory, spory o uzavretie kolektívnej zmluvy
 • Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom, štrajk a výluka
 • Obsah kolektívnej zmluvy, jej normatívna a záväzková časť
 • Mzdové podmienky a systém odmeňovania
 • Pracovné podmienky v kolektívnej zmluve
 • Prechod práv a povinností a kolektívna zmluva
 • Sociálny fond, tvorba a použitie
 • Daňové dopady záväzkov v kolektívnych zmluvách
 • Príprava na vyjednávanie - ako si pripraviť variantné riešenia
 • Diskusia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
74,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.11.19 20.11.19 201119 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 15:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *