head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ochrana osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky, prednášateľ problematiky ochrany osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 09.10.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávaným prednášateľom problematiky ochrany osobných údajov - pánom Ing. Pavlom Kukučkom

 
Ako skontrolovať doterajšie  agendy ?
 
Ako podľa nových pravidiel  identifikovať v nich problémy ? 

Ako realizovať nutné zmeny ? 

Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený pre:

Pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi ktorých sa dotkli zmeny a nové povinnosti od 25.5.2018 (nariadenie EÚ - GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).
 
Cieľ seminára 
 
Od 25.5.2018 došlo k prelomovej zmene v oblasti ochrany osobných údajov. Zákon č. 122/2013 Z. z. a príslušné vyhlášky sú nahradené novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým nariadením EU - GDPR. Táto zmena sa dotkla všetkých organizácií, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi.
 
Všetky dotknuté organizácie sú povinné tieto rozsiahle zmeny a nové povinnosti aplikovať do praxe. Je potrebné mať vypracovanú novú dokumentáciu podľa nových legislatívnych pravidiel.
 
Zárukou kvality poskytnutých informácií je vysoká odbornosť nášho pána lektora - Ing. Pavla Kukučku.
 
Cieľom seminára je:
 • informovať Vás o všetkých zmenách a nových povinnostiach,
 • poskytnúť Vám komplexné informácie o ochrane osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov - čo znamenajú pre Vašu prax?
 • poskytnúť Vám všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon Vašej práce v oblasti ochrany osobných údajov

Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Zásady spracúvania osobných údajov
  • zásada zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania
  • zásada integrity a dôvernosti, zodpovednosti, zákonnosti spracúvania
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
  • spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
  • spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby
 • Podmienky poskytnutia súhlasu
  • so spracúvaním osobných údajov
  • v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
 • Osobitné kategórie osobných údajov
  • osobné údaje ktoré patria do osobitných kategórií
  • výnimky pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov
 • Právo na
  • prístup k osobným údajom
  • opravu osobných údajov
  • výmaz osobných údajov
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • štandardná ochrana osobných údajov
  • špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov
  • záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Zásady spracúvania osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania
  • bezpečnosť osobných údajov
 • Osoby v GDPR
  • zodpovedná osoba
  • dotknutá osoba
  • poverená osoba
 • Nové pojmy
  • Certifikácia
  • Kódex správania
  • Akreditácia
 • Základné typy opatrení
  • Bezpečnostné opatrenia
  • Štandartné opatrenia
  • Špecifické opatrenia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.10.18 8.10.18 091018 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *