head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Komplexne o aktuálnej situácii, problémoch a riešeniach v odpadovom hospodárstve - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ - expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva, spoluautor viacerých odborných publikácií
Dátum a miesto konania seminara: 19.04.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

s uznávaným expertom v oblasti odpadového hospodárstva
-
pánom Ing. Peter GallovičomKomplexné poňatie problematiky
 
Zákon o odpadoch po jeho posledných zmenách v praxi - aké nové povinnosti priniesli posledné zmeny zákona, aké problémy vznikajú v praxi a ako ich správne riešiť?
 
Ako správne a bezchybne aplikovať aktuálne legislatívne podmienky do praxe?


Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený pre:

 • pôvodcov odpadu,
 • prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadmi,
 • pre obce a mestá,
 • podnikateľov v odpadovom hospodárstve,
 • všetkých záujemcov o problematiku odpadového hospodárstva.

Cieľ seminára
 
Na prelome rokov 2017 a 2018 vstupujú do účinnosti nové legislatívne podmienky v oblasti odpadového hospodárstva.
 
Pripravili sme preto pre Vás seminár, na ktorom sa dozviete:
 • Všetky relevantné informácie o tom, čo priniesli tieto novely do praxe, aké problémy vznikajú pri ich aplikácii do praxe a ako ich správne vyriešiť.
 • Ako správne a bezchybne aplikovať aktuálne legislatívne podmienky do praxe
 • Komplexne o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve.
​Zárukou kvality poskytovaných informácií je dlhoročný expert, praktik a lektor v oblasti odpadového hospodárstva - Ing. Peter GALLOVIČ.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Posledné schválené zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
 • Prehľad povinností držiteľov odpadov - pôvodcov a subjektov nakladajúcich s odpadom
  • základné pojmy dôležité pre pochopenie povinností
  • základné povinnosti držiteľov odpadov + evidenčná a oznamovacia povinnosť
  • nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
  • špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
  • základné povinnosti výrobcov
  • špecifické povinnosti pre výrobcov niektorých vyhradených výrobkov (podľa zastúpenia účastníkov)
  • povinnosti pri nakladaní s odpadmi z vyhradených výrobkov
 • Osobitné prúdy odpadov
  • Stavebné odpady
  • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje - autorizácia, súhlasy, registrácia
 • Vykonávacie predpisy - prehľad dôležitých ustanovení s odkazmi na ustanovenia zákona na ktoré sa viažu
 • Diskusia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.4.18 17.4.18 190418 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 15:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *