head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Vedenie porád

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: PhDr. Viera TRNKOVÁ - manažérska trénerka, lektorka, koučka s dlhoročnými skúsenosťami
Dátum a forma seminára: 02.06.2022 - Bratislava

Potreba viesť tímové stretnutia efektívne aj v online priestore

Zásady vedenia porady v závislosti od typu, účelu tímového stretnutia  

-

Nácvik zručností, ktoré zásadne zlepšujú imidž manažera

manažéra


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pani lektorky:

 • väčšinu svojej profesionálnej kariéry strávila na personálnych útvaroch významných spoločností, kde sa venovala výberovým procesom a tvorbe špecifických rozvojových programov pre všetky úrovne manažmentu, personálne rezervy a špecialistov.
 • Je držiteľkou certifikátu v tréningu, rozvoji a vzdelávaní manažmentu z Thames Valley University.
 • Je trénerka "soft skills" manažérov, veľmi kreatívne vychádza v ústrety každému klientovi na základe podrobne zisťovaných očakávaní a potrieb.

Seminár je určený pre:

Manažérov líniovej a strednej úrovne riadenia, ktorí organizujú tímové stretnutia prezenčne aj online.

Program seminára

 • Tímová porada: Prečo ich ľudia odmietajú?

 • Najčastejšie problémy, chyby pri vedení mítingov, možnosti ich eliminácie
 • Účel pracovného stretnutia – kedy ho vôbec zvolávať? Ako a kedy má manažér ponúkať inštrukciu, spätnú väzbu, či riešiacu poradu?
 • Ako viesť poradu zaujímavo, interaktívne, aj online
 • Špecifické problémy online stretnutí – čo ľudia uvítajú a čo im prekáža?
 • Podstata motivačného prístupu manažéra pri vedení porád
 • Typy porád, základné charakteristiky informatívnych a riešiacich porád, rozdielne štýly vedenia na základe účelu porady
 • Koho pozvať na poradu?
 • Úloha a povinnosti vedúceho a účastníkov porady v živom kontakte, aj v online priestore
 • Základné pravidlá pri prezentovaní svojich myšlienok, 10-minútová príprava prezentácie
 • Zásady profesionálneho vedenia porady, podpora tímovej spolupráce a kooperácie
 • Rozličné typy prítomných účastníkov a ako eliminovať ich rušivé pôsobenie
 • Záver porady - povinná štruktúra výstupov v zmysle dosiahnutia cieľa a v súlade s firemnými pravidlami
 • Ako sa zachovať keď...riešenie konkrétnych náročných situácií z praxe
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia
 • obed

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena /účastník  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
117,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.6.21 2.6.2022 020622 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 12:00
Prestávka: 12:00 - 12:45
2. Časť odborného programu: 12:45 - 16:00
 
Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.

V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára - pracovné materiály, občerstvenie, obed, Certifikát o absolvovaní seminára a ďalšie režijné náklady.

Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava (mapa)

Doprava: Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peši presun (cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209.
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *