head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

2 TÉMY = 1 SEMINÁR :) Praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK - spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom, špecialista na ochranu osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 21.11.2019 - Bratislava


Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie na 2 témy - ochranu osobných údajov a povinného zverejňovania a poskytovania informácií :)


Seminár je určený:

 • všetky organizácie štátnej správy a samosprávy :
  • pre ústredné orgány štátnej správy,
  • ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • mestá a obce,  
  • samosprávne kraje,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami,
 •  ďalšie povinné osoby v zmysle infozákona.

Cieľ seminára
 
Na seminári sa dozviete všetky potrebné informácie o Vašich povinnostiach,  a to v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj v oblasti povinného zverejňovania a poskytovania informácií, aby ste boli pripravený (á) na ich  riadnu a bezchybnú aplikáciu vo Vašej práci.
 
Na seminári sa dozviete relevantné informácie aj o najčastejších pochybeniach v praxi, dozviete sa ako ich riešiť a ako im predchádzať do budúcnosti. 
 
Na seminári bude problematika ochrany osobných údajov a povinného zverejňovania informácií prezentovaná praktikom a zároveň spolutvorcom Infozákona, pánom JUDr. Vladimírom Pirošíkom, ktorý Vám pomôže pri riešení Vašich odborných problémov.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Prehľad povinností podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinného od 25. 5. 2018
 • Bezpečnostná dokumentácia
 • Najčastejšie nedostatky prevádzkovateľov pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie
 • Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku
 • Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
 • Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov
 • Poskytovanie informácií  - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
 • Ďalšie informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
 • Najčastejšie porušenia legislatívy a námety na riešenie 
 • Diskusia a riešenie Vašich odborných problémov (aj počas prednášky pri jednotlivých bodoch programu)

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena  IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
72,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.11.19 19.11.19 211119 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 
Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH. 
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.
 
V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *