head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zmeny v energetickej legislatíve od 1.1.2020 - Aukcie na nové zdroje OZE - Zmeny v podpore OZE a VÚ kvet od 1. 1. 2020 a ich správne uplatňovanie v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie s pánom doc. JUDr. Borisom Balogom, PhD.

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Dátum a miesto konania seminara: 22.11.2019 - Bratislava

Zaktualizovaný seminár

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie s pánom doc. JUDr. Borisom Balogom, PhD.
 


Zárukou kvality poskytnutých informácií na seminári je vysoká odbornosť pána lektora:

 • V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR.
 • V minulosti viedol legislatívny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a v Kancelárii Národnej rady SR.
 • Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva.
 • Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Seminár je určený:

 • účastníkom trhu s elektrinou a účastníkom trhu s teplom

Cieľ seminára 
Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom sa dozviete:
 • Zmeny v energetickej legislatíve od 1.1.2020
  • aktuálne a relevantné informácie k aukciám na nové zdroje OZE, zmenám v podpore OZE a VÚ KVET o d 1.1.2020
  • ako ich aplikovať v praxi a ako ich riešiť
  • podstatné informácie o aktuálnej  súvisiacej judikatúre
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Výberové konanie na zariadenia výrobcu elektriny z OZE a VÚ KVET
 • Podpora príplatkom
 • Podmienky účasti vo výberovom konaní
 • Kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní
 • Podmienky pre nové zdroje s inštalovaným výkonom nad 1 MW
 • Zmeny v podpore OZE a VÚ KVET účinné od 1. 1. 2020 – nový výkupca elektriny
 • Zmeny v podpore OZE a VÚ KVET účinné od 1. 1. 2020 – záruky pôvodu
 • Diskusia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
112,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.11.19 20.11.19 221119 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Prestávka na obed: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu spolu s diskusiou, priestorom na otázky: 11:45 - 13:30
 
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed, Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *