head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Personalistika pre začiatočníkov vrátane novely Zákonníka práce od 1.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Mgr. Jana Majerová - personalistka, mzdová účtovníčka a lektorka v oblasti ľudských zdrojov
Dátum a miesto konania seminara: 24.05.2018 - Bratislava


Zákonník práce a jeho využívanie v personalistike vrátane zmien od 1.5.2018

Ako riešiť pracovný pomer, pracovný čas a dovolenky  

Praktické príklady a ukážky

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
 

Seminár je určený pre

 • pre všetky sektory ekonomiky
  • subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
  • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
  • podnikateľské subjekty
  • tretí sektor
 • profesionálne pre
  • záujemcov, ktorí sa chcú orientovať v problematike personalistiky,
  • začiatočníkov v tejto oblasti,
 • všetkým záujemcom o problematiku miezd a personalistiky.

Cieľ seminára
 
Pripravili sme pre Vás nový odborný seminár z oblasti personalistiky, na ktorom sa dozviete:
 • relevantné informácie pre praktické využitie v práci personalistky - začiatočníčky
 • základný prehľad Zákonníka práce vrátane zmien od 1.5.2018
 • obsah práce personalistky

Program seminára

 • Základné pojmy - Zákonník práce
 • Zmeny od 1.5. 2018 - 13. a 14. plat., príplatky
 • Pracovný pomer
  • Prijatie zamestnanca do pracovného pomeru
  • Zmeny v pracovnom pomere
  • Skončenie pracovného pomeru, spôsoby
 • Pracovný čas - nadčasy, čerpanie náhradného voľna, prekážky v práci
 • Dovolenky - plán dovoleniek
 • Praktický príklad prijatia zamestnanca - spoločné riešenie

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkou 
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 2.5.17 23.5.18 2405182 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00
 

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *