head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Ochrana osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky, prednášateľ problematiky ochrany osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 10.05.2018 - Banská Bystrica

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
s uznávaným prednášateľom problematiky ochrany osobných údajov - pánom Ing. Pavlom Kukučkom

 
Ako prakticky realizovať prechod na GDPR ?

Ako skontrolovať doterajšie  agendy ?
 
Ako podľa nových pravidiel  identifikovať v nich problémy ? 

Ako realizovať nutné zmeny ? 

Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený pre:

Pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi ktorých sa dotknú zmeny a nové povinnosti od 25.5.2018 (nariadenie EÚ - GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).
 
Cieľ seminára 
 
Od 25.5.2018 došlo k prelomovej zmene v oblasti ochrany osobných údajov. Zákon č. 122/2013 Z. z. a príslušné vyhlášky sú nahradené novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým nariadením EU - GDPR. Táto zmena sa dotkla všetkých organizácií, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi.
 
Všetky dotknuté organizácie sú povinné tieto rozsiahle zmeny a nové povinnosti aplikovať do praxe. Je potrebné mať vypracovanú novú dokumentáciu podľa nových legislatívnych pravidiel.
 
Zárukou kvality poskytnutých informácií je vysoká odbornosť nášho pána lektora - Ing. Pavla Kukučku.
 
Cieľom seminára je:
 • informovať Vás o všetkých zmenách a nových povinnostiach,
 • poskytnúť Vám komplexné informácie o ochrane osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov - čo znamenajú pre Vašu prax?
 • poskytnúť Vám všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon Vašej práce v oblasti ochrany osobných údajov

Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Zásady spracúvania osobných údajov
  • zásada zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania
  • zásada integrity a dôvernosti, zodpovednosti, zákonnosti spracúvania
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
  • spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
  • spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby
 • Podmienky poskytnutia súhlasu
  • so spracúvaním osobných údajov
  • v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
 • Osobitné kategórie osobných údajov
  • osobné údaje ktoré patria do osobitných kategórií
  • výnimky pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov
 • Právo na
  • prístup k osobným údajom
  • opravu osobných údajov
  • výmaz osobných údajov
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • štandardná ochrana osobných údajov
  • špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov
  • záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Zásady spracúvania osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania
  • bezpečnosť osobných údajov
 • Osoby v GDPR
  • zodpovedná osoba
  • dotknutá osoba
  • poverená osoba
 • Nové pojmy
  • Certifikácia
  • Kódex správania
  • Akreditácia
 • Základné typy opatrení
  • Bezpečnostné opatrenia
  • Štandartné opatrenia
  • Špecifické opatrenia

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.18 8.5.18 100518 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Banská Bystrica - EKONOMICKÁ FAKULTA UMB, Tajovského 10, (nová budova Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na amfiteáter 1 – kolmá ulica s Tajovského ulicou)vchod do budovy je z ulice Cesta na amfiteáter 1.

Doprava: Zo železničnej a autobusovej stanice autobus č. 34, výstup na zastávke „Tajovského park.“

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *