head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Normalizovaná úprava a jazyková kultúra úradných a obchodných písomností v roku 2018

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD. - dlhoročná špecialistka v uvedenej oblasti
Dátum a miesto konania seminara: 17.05.2018 - Bratislava

Seminár je určený:

 • pre zamestnancov verejného a podnikateľského sektora, ktorí prichádzajú do styku s úradnými, resp. obchodnými písomnosťami,
 • asistentky, sekretárky, office manageri, administratívni pracovníci, úradníci, pre všetky úrovne riadenia organizácií a podnikov,
 • pre všetkých záujemcov  O problematiku normalizovanej úpravy úradných a obchodných písomností

Cieľom seminára je
 • vytvoriť profesionálny image zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii
 • dosiahnuť u Vás schopnosť profesionálne a v zmysle pravidiel (zohľadňujúcich noriem) upravovať písomnosti
 • naučiť Vás ľahšie zvládnuť náročné situácie v pracovných pozíciách a skvalitniť Vaše písomné komunikačné zručnosti.
Na základe absolvovania odborného seminára:
 • spoznáte normalizovanú úpravu úradných, interných a osobných listov podľa STN 01 6910  a STN 88 6101,
 • naučíte sa vybrať vhodné jazykové prostriedky a použiť ich v úradnom, resp. obchodnom písomnom styku, 
 • budete vedieť  používať kodifikované príručky slovenského jazyka a vhodné internetové zdroje pri tvorbe úradných, resp. obchodných písomností,
 • získate poznatky o súčasných trendoch v úprave a štýle elektronickej pošty v úradnom, resp. obchodnom styku.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Normalizovaná úprava úradných, interných a osobných písomností
  • prehľad pravidiel podľa platnej normy STN 01 6910,
  • užitočné odporúčania podľa platnej normy STN 88 6101,
  • úprava písomností do zahraničia,
  • osobné a interné písomnosti.
 • Jazyková kultúra v písomnostiach
  • interpunkcia, značky, skratky, špeciálne znaky, zátvorky, písanie dátumov, telefónov, titulov...,
  • základné pravidla typografie (odseky, delenie slov, zvýrazňovanie textu...).
 • Korešpondenčná vyspelosť a jazyková kultúra
  • rozbor zlozvykov v praxi (slovník správnych a nesprávnych výrazov v úradných, resp. obchodných písomnostiach),
  • kodifikované príručky slovenského jazyka a internetové zdroje pri tvorbe úradných, resp. obchodných písomností.
 • E-mail - trendové médium v komunikácii
  • úprava a štýl elektronickej pošty,
  • elektronický podpis a elektronické schránky,
 • Elektronický etický kódex. 

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkami
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
74,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.5.18 15.5.18 170518 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 15:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *