head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Spoločenská etiketa a biznis protokol v pracovnej sfére určený pre manažérov, administratívnych zamestnancov, osobné asistentky, sekretárky, office manažérky... - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-SMART s.r.o.
Lektor: Mgr. Miriam MIKOVÁ a Mgr. art. Elena HORŇÁKOVÁ
Dátum a miesto konania seminara: 22.11.2019 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie 

s profesionálnymi lektorkami a poradkyňami 
-
Mgr. Miriam Mikovou a Mgr. art. Elenou Horňákovou


 určený osobným asistentkám, sekretárkam 

office manažérkam


Mgr. Miriam MIKOVÁ

 • profesionálna lektorka a poradkyňa
 • pracovala na mnohých projektoch vzdelávania dospelých, tvorby odborných publikácií i rôznorodej žurnalistickej práce
 • v súčasnosti sa špecializuje na výukové programy v oblasti spoločenskej etikety, stolovania, imidžu a prvého dojmu, na poradenstvo týkajúce sa biznisu, diplomatického protokolu a na vzdelávanie zamerané na komunikačné schopnosti, asertivitu, prezentačné zručnosti a v neposlednom rade písomný styk

a

Mgr. art. Elena HORŇÁKOVÁ

 • textilná dizajnérka


Seminár je určený pre:

 • manažérov
 • administratívnych pracovníkov
 • osobné asistentky
 • sekretárky
 • office manažérky
 • ďalších záujemcov o danú problematiku

Cieľ seminára
 
Pripravili sme pre Vás seminárna ktorom sa dozviete všetky dôležité informácie o: 
 • spoločenskej etikete a biznis protokole
 • ako správne  komunikovať s klientmi a reprezentovať firmu
 • ako bezchybne riadiť sekretariát
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • rozdiel medzi pravidlami správania v spoločnosti a v práci
 • kedy v práci použiť spoločenskú etiketu a kedy biznis protokol
 • základné pravidlá správania (pozdrav, privítanie, podanie rúk, predstavovanie, vykanie, tykanie, prednostné poradia, vzdanie úcty...)
 • vizitky
 • ohľaduplnosť na pracovisku, v kancelárii, v otvorenom priestore
 • pravidlá správania v telefonickej a emailovej komunikácii
 • formálny a neformálny pracovný odev - dĺžky, farby, doplnky, materiály, vôňa
 • ďalšie zaujímavosti...

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorkami
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
105,- EUR SK02 1100 0000 0029 4202 6764 1.11.19 20.11.19 221119 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 13:30

Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.

V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické zabezpečenie seminára -  pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed (podľa možnosti dodávateľa - v prípade, že nebude možné zabezpečiť obed, ako náhrada bude poskytnutá bageta),  Certifikát a ostatné režijné náklady.
 
Poplatok uhraďte na číslo IBAN s dátumom splatnosti v intervale uvedenom v tabuľke, alebo v hotovosti priamo na seminári. Prosíme o vyznačenie formy úhrady v záväznej prihláške v časti „forma úhrady.“ 
 
Prihlásenie na seminár je záväzné. V prípade neúčasti na seminári bez predošlého odhlásenia Vám bude účtovaná celková suma účastníckeho poplatku. Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, seminára sa môže zúčastniť Váš náhradník.
 
V prípade organizačných zmien budú prihlásení účastníci informovaní vopred na kontaktné údaje, ktoré poskytli organizátorovi pri prihlasovaní.

V prípade, že sa naplní kapacita, sme oprávnení prihlasovanie ukončiť.
 
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25
 
DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. X72, výstup na zastávke Nemocnica sv. Michala, pešo na zastávku Námestie SNP na električku č. X6, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra. 
Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do Kongresového centra
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 50288334, DIČ: 2120264454, IBAN: SK02 1100 0000 0029 4202 6764, Číslo účtu: 2942026764/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 110936/B. Firma EDOS-SMART, s.r.o. nie je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *