head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Ochrana osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov priamo u Vás v organizácii

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Zuzana Valková - podieľala sa a viedla pracovný tím za Slovenskú republiku na príprave GDPR

 • Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR priamo u Vás v organizácii

 • Lektoruje JUDr. Zuzana Valková - podieľala sa a viedla pracovný tím za Slovenskú republiku na príprave GDPR, v súčasnoti sa zaoberá praktickým výkonom v oblasti ochrany osobných údajov

 • ​​Eliminácia rizika chýb a vzniku pokút

 • Individuálny prístup a optimalizácia - najvýhodnejšie riešenia pre Vás v zmysle aktuálnych legislatívnych podmienok


Ponúkame Vám možnosť individuálneho - interného preškolenia Vašich zamestnancov v oblasti nových legislatívnych podmienok ochrany osobných údajov

Seminár "šitý na mieru" prináša klientom nasledovné benefity:

 • Riešenie konkrétnej problematiky nových legislatívnych podmienok ochrany osobných údajov Vašej organizácie,
 • Osobný kontakt s lektorom, individuálny prístup k zamestnancom,
 • Príklady, spôsoby riešenia situácii týkajúcich sa priamo Vašej organizácie, aplikácia novej problematiky ochrany osobných údajov priamo do praxe Vašej organizácie, informácie o chybách, ktoré sa často v praxi vyskytujú za účelom ich eliminácie,
 • Vami zvolený dátum, čas a miesto konania seminára, ako aj počet účastníkov,
 • Individuálne vypracovanie cenovej ponuky.
 

Seminár je určený:

 • pre subjekty:
  • podnikateľského sektora (obchodné spoločnosti, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, bytové družstvá, banky, poisťovne . . . a ďalšie právnické a fyzické osoby)
  • verejnej správy (ústredné orgány, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky, RO a PO zriadené obcou a VÚC, štátne fondy
  • neziskového sektora (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.)
  • a ostatných záujemcov, ktorí sú zodpovední za spracúvanie osobných údajov a ich ochranu v súlade s novou právnou úpravou alebo ktorí majú záujem sa dozvedieť viac o ochrane svojich osobných údajov.   
 • profesionálne pre:
  • štatutárov, zástupcov spoločností, konateľov, manažérov, personalistov, mzdových účtovníkov, právnikov,
  • osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov (prevádzkovateľov a sprostredkovateľov),
  • osoby oprávnené k oboznamovaniu sa s osobnými údajmi v informačnom systéme aj v administratíve,
  • osoby vykonávajúce dohľad nad ochranou osobných údajov,
  • zástupcov iných profesií, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi,
  • záujemcov, ktorí sa chcú s danou problematikou oboznámiť.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť relevantné informácie a návody na riešenie praktických situácií týkajúcich sa priamo Vašej organizácie v oblasti nových legislatívnych podmienok (GDRP + Nový zákon o ochrane osobných údajov) ochrany osobných údajov.
 
Zárukou kvality poskytovaných informácii je naša dlhoročná lektorka -  JUDr. Zuzana Valková, spoluautorka Zákona č. 122/2013 Z.z. a Komentára k nemu, podieľala sa a viedla pracovný tím za Slovenskú republiku na príprave GDPR, v súčasnoti sa venuje praktickému výkonu v oblasti ochrany osobných údajov, lektorka Nezávislého inštitútu ochrany súkromia.
 

Program seminára:

Odborný program bude vypracovaný na základe Vašich požiadaviek.

V prípade záujmu o individuálny seminár nás kontaktujte za účelom vypracovania ponuky školenia podľa Vašich požiadaviek a potrieb.


Kontaktovať nás môžete:

 • telefonicky na t. č.: 0908 951 026, 02/456 937 42  v čase  9:00-17:00 hod.,
 • faxom na čísle 02/63 830 006,
 • e-mailom na e-mailovú adresu  prihlasky@edospem.sk,  
 

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *