head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Infozákon v praxi - Komplexný prehľad povinností + Najčastejšie pochybenia pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť - seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
Dátum a miesto konania seminara: 19.06.2018 - Bratislava

 

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
s JUDr. Vladimírom Pirošíkom

 spoluautorom zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií,
advokátom špecializujúcim sa na problematiku poskytovania informácií verejným sektorom bude prezentovať praktické odporúčania ako sa čo najjednoduchšie a najefektívnejšie vysporiadať s danou agendou


Seminár je určený:

 • všetky organizácie štátnej správy a samosprávy :
  •  pre ústredné orgány štátnej správy,
  • ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • mestá a obce,  
  • samosprávne kraje,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a vyššími územnými celkami,
 •  ďalšie povinné osoby v zmysle infozákona.

Cieľ seminára
 
Vzhľadom k neustálym problematickým praktickým situáciám v oblasti povinného zverejňovania a poskytovania informácií sme pre Vás pripravili seminár, na ktorom sa dozviete všetky potrebné informácie o Vašich povnnostiach tak, aby ste boli pripravený (á) na ich riadnu a bezchybnú aplikáciu vo Vašej práci.
 
Na seminári sa dozviete relevantné informácie aj o najčastejších pochybeniach v praxi, dozviete sa ako ich riešiť a ako im predchádzať do budúcnosti.  

Na seminári bude problematika povinného zverejňovania informácií prezentovaná praktikom a zároveň spolutvorcom platného zákona, ktorý Vám pomôže pri riešení Vašich odborných problémov.
 
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

 • Najčastejšie pochybenia pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobode informácií
 • Prehľad najdôležitejších ustanovení v rámci zákona o slobode informácií
 • Významné súdne rozhodnutia týkajúce sa povinného poskytovania informácií
 • Ozrejmenie zákonného inštitútu "opakovaného použitia informácií"(OPI) prijatého poslednou novelou zákona o slobode informácií (2016)
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
 • Praktické návody na riešenie zverejňovacích povinností
 • Ochrana osobných údajov, obchodného tajomstva a autorských diel pri poskytovaní informácií
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií
 • Aktuálne zmeny predpisov pri súdnom preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov povinných osôb na úseku práva na informácie
 • Odpovede na otázky účastníkov

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.18 18.6.18 1906181 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *