head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Profesionálna a efektívna e-mailová komunikácia - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Rastislav DURIŠ - lektor, odborník a biznis konzultant v oblasti komunikácie a pracovnej psychológie
Dátum a miesto konania seminara: 06.06.2018 - Bratislava

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

 

Seminár je určený:

 • pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať a v praxi aplikovať zaujímavé informácie o e-mailovej komunikácii za účelom jej kvalitnejšieho a efektívnejšieho využitia v zmysle profesionalizácie, reputácie, dosahovania cieľov...

Cieľom seminára je
 
Pripravili sme pre Vás seminár, na ktorom sa: 
 • zdokonalíte v profesionálnej e-mailovej komunikácii,
 • dozviete, aké základné pravidlá e-mailovej komunikácie využívať, aby bola vhodná, empatická, ústretová a efektívna,
 • naučíte  vhodne  štylizovať  a  formulovať Vaše e-maily,
 • dozviete ako si budovať vzťahy a reputáciu prostredníctvom e- mailu,
 • naučíte ako sa vyhnúť najčastejším chybám v e-mailovej komunikácii,
 • naučíte využívať e-mailovú komunikáciu na dosahovanie svojich cieľov,
 • dozviete základy e-mailovej produktivity.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

Väčšina z nás dnes trávi veľkú časť dňa čítaním a písaním e-mailov. Nie vždy sú však e-maily, ktoré posielame alebo dostávame, jasné, zrozumiteľné či prehľadné. Zatiaľ čo podľa štatistík e-mailových správ pribúda, len cca tretinu z nich ľudia považujú za naozaj dôležité. Ako teda prostredníctvom e-mailu docieliť to, čo potrebujeme, a zároveň na druhú stranu pozitívne zapôsobiť? A ako zabezpečiť, aby naša e-mailová komunikácia bola v súlade s virtuálnou etiketou?
 
V našom tréningu e-mailovej komunikácie sa naučíte:
 • Ako naša reputácia súvisí s komunikáciou, a prečo na tom záleží;
 • Aké sú základné pravidlá virtuálneho správania - tzv. netiketa;
 • Ako netiketu uplatniť v e-mailovej praxi;
 • Kedy je vhodné a naopak nevhodné použiť e-mail;
 • Ako formátovať a štruktúrovať e-mailové správy vhodne a efektívne;
 • Aký jazyk je vhodné používať v rámci e-mailovej komunikácie;
 • Ako budovať vzťahy a reputáciu prostredníctvom e-mailu;
 • Ako sa vyhnúť najčastejším chybám v e-mailovej komunikácii;
Okrem toho Vás tréning prevedie aj základmi e-mailovej produktivity
a poskytne priestor na Vaše otázky, ako aj riešenie konkrétnych situácií
z praxe.
 
Tréning je vedený formou prezentácie a diskusie.
 
Každý účastník tréningu získa sprievodcu e-mailovou komunikáciou v tlačenej aj elektronickej forme.
Tréning je určený pre maximálne 20 účastníkov.

 

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
120,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.6.18 5.6.18 060618 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 13:45

Miesto konania seminára

Bratislava - Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

DopravaZ autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra. Z Hlavnej stanice ŽSR autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
 
Na parkovisku Kongresového centra Družba parkujete zadarmo.  Pri vjazde na spoplatnené parkovisko (mapa) Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii seminára. Pri odchode si od našich pracovníkov prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky elektronického vrátnika. Počas seminára parkujete na parkovisku zadarmo.

V prípade potreby ubytovania odporúčame ubytovanie priamo v areáli Družba – Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava, web: http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/ , telefonický kontakt na recepciu hotela: 02/654 200 65, 02/602 99 111.

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *