head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi

Organizátor: EDOS-PEM s.r.o.
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA - praktik, dlhoročný špecialista a lektor v oblasti miezd a personalistiky, prednášateľ problematiky ochrany osobných údajov
Dátum a miesto konania seminara: 09.05.2018 - Košice

Zmena dátumu konania seminára v Košiciach - z pôvodného dátumu 11.5.2018 na dátum 9.5.2018

Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie
s uznávaným prednášateľom problematiky ochrany osobných údajov - pánom Ing. Pavlom Kukučkom

 
Ako prakticky realizovať prechod na GDPR ?

Ako skontrolovať doterajšie  agendy ?
 
Ako podľa nových pravidiel  identifikovať v nich problémy ? 

Ako realizovať nutné zmeny ? 

Dozviete sa na našom seminári :)


Seminár je určený pre:

Pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi ktorých sa dotknú zmeny a nové povinnosti od 25.5.2018 (nariadenie EÚ - GDPR, nový zákon o ochrane osobných údajov).
 
Cieľ seminára 
 
Od 25.5.2018 dochádzak prelomovej zmene v oblasti ochrany osobných údajov. Zákon č. 122/2013 Z. z. a príslušné vyhlášky sú nahradené novým zákonom o ochrane osobných údajov a novým nariadením EU - GDPR. Táto zmena sa dotýka všetkých organizácií, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi.
 
Všetky dotknuté organizácie sú povinné tieto rozsiahle zmeny a nové povinnosti aplikovať do praxe. Je potrebné mať vypracovanú novú dokumentáciu podľa nových legislatívnych pravidiel.
 
GDPR prináša veľký počet zmien, ktoré ovplyvnia takmer každú firmu alebo organizáciu, každého, kto spracúva osobné údaje. Zavádzajú nové opatrenia a pojmy, oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy či právo na zabudnutie. Taktiež rieši ďalšie údaje, ktoré sa považujú za osobné len za istých okolností.
 
Na našom seminári budete informovaní o všetkých zmenách a nových povinnostiach tak, aby ste boli pripravení na ich praktickú aplikáciu vo Vašej práci.
 

Zárukou kvality poskytnutých informácií je vysoká odbornosť nášho pána lektora - Ing. Pavla Kukučku.
 
Cieľom seminára je:
 • informovať Vás o tom, aký má na Vás dopad nové nariadenie EU -  GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov
 • informovať Vás o všetkých zmenách a nových povinnostiach
 • poskytnúť Vám komplexné informácie o ochrane osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov – čo znamenajú pre Vašu prax?
 • poskytnúť Vám všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon Vašej práce v oblasti ochrany osobných údajov
 • pripraviť Vás na nové legislatívne podmienky - aby ste boli riadne pripravení a bezproblémovo zvládli prechod na nové legislatívne podmienky (GDRP, nový zákon o ochrane osobných údajov).

Dostanete odpovede na otázky

Pre splnenie podmienok prechodu na zákon č.18/2018 Z. z. bude potrebné znovu  vykonať poučenie oprávnených osôb ?
uzavrieť nové sprostredkovateľské zmluvy ?
zmeniť, upraviť bezpečnostný projekt ?
urobiť úplne novú bezpečnostnú dokumentáciu ?
riešiť starú/novú Evidenciou a Registráciou informačných systémov ?


Absolvovaním nášho seminára tak získate komplexný prehľad o ochrane osobných údajov a podmienkach ich spracúvania podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, budete pripravení na ich aplikáciu vo Vašej práci a budete môcť tak bezproblémovo prejsť na tieto legislatívne podmienky.

Tešíme sa na Vašu účasť :)
 

Program seminára

Na našom seminári sa dozviete všetky relevantné informácie o nových pravidlách spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov
 
 • Zásady spracúvania osobných údajov
  • zásada zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania
  • zásada integrity a dôvernosti, zodpovednosti, zákonnosti spracúvania
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
  • spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
  • spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby
 • Podmienky poskytnutia súhlasu
  • so spracúvaním osobných údajov
  • v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
 • Osobitné kategórie osobných údajov
  • osobné údaje ktoré patria do osobitných kategórií
  • výnimky pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov
 • Právo na
  • prístup k osobným údajom
  • opravu osobných údajov
  • výmaz osobných údajov
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • štandardná ochrana osobných údajov
  • špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov
  • záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Zásady spracúvania osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania
  • bezpečnosť osobných údajov
 • iné . .​ .

Organizačné pokyny

Súčasťou vzdelávacieho podujatia je

 • poskytnutie študijného materiálu spracovaného lektorom v elektronickej podobe
 • teplý obed
 • poskytnutie Certifikátu o absolvovaní seminára
 • podávanie občerstvenia

Prihlásiť sa na seminár môžete

 • vyplnením a zaslaním elektronickej prihlášky (vid nižšie - vyplniť prihlášku)
 • vyplnením prihlášky, ktorá je súčasťou prílohy seminára (viď nižšie - stiahnuť prihlášku), a zaslaním
  • poštou
  • e-mailom
 • telefonicky
(Všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii "Kontakt")

Cena a informácie k platbe

Prosíme o dodržanie kritérií uvedených v tabuľke
 
Cena s DPH / účastník IBAN Dátum splatnosti Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
najskôr najneskôr
69,- EUR SK65 1100 0000 0026 2683 3636 1.5.18 9.5.18 110518 Vaše IČO 0308
 

Časový program seminára

Prezencia: 8:30 - 9:00
1. Časť odborného programu: 9:00 - 11:00
Obedová prestávka: 11:00 - 11:45
2. Časť odborného programu: 11:45 - 14:00

Miesto konania seminára

KOŠICE - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou 13/A.
Doprava: Zo železničnej a autobusovej stanice Košice linka číslo 16, smer „Podhradová,“ zastávka „Polianska“ (ôsma v poradí, cca 15 min). V prípade potreby je možno cestovať aj linkou číslo 29, smer „Kavečany,“ zastávka „Internáty IVL.“

Organizátor

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229, DIČ: 2022161768, IČ DPH: SK2022161768, Číslo účtu: 2626833636/1100 Tatra banka Bratislava, Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 39886/B. Firma EDOS-PEM s.r.o. je platiteľom DPH.


Vaša otázka
Titul / Meno / Priezvisko: *
Email: *
Vaša otázka: *