head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Filtrovať semináre podľa mesta:

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Riadenie rizík vo verejnej správe - praktický príklad aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe a vysvetlenie postupu pri vypracovaní sprievodnej dokumentácie

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii